Буџетска инспекција

🗎 КОНТРОЛНА ЛИСТА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

🗎 Годишњи Програм рада буџетског инспектора за 2022. годину

🗎 Годишњи извештај о раду буџетског инспектора за 2021. годину

🗎 Годишњи Програм рада буџетског инспектора за 2021. годину

🗎 Измене и допуне Годишњег програма рада буџетског инспектора за 2021. годину

🗎 Годишњи Програм рада буџетског инспектора за 2020. годину

🗎 Извештај о раду буџетског инспектора за 2020. годину

🗎 Извештај о раду буџетског инспектора за 2017. годину

🗎 Годишњи план инспекцијког надзора за 2018. годину

🗎 Годишњи план инспекцијког надзора за 2017. годину

🗎 Контролна листа јавне набавке до 01.07.2020.

🗎 Контролна листа јавне набавке од 01.07.2020.

🗎 Контролна листа за контролу капиталних и текућих трансфера основних школа

🗎 Контролна листа за контролу капиталних и текућих трансфера средњих школа

🗎 Контролна листа за индиректне кориснике буџетских средстава и кориснике јавних средстава

🗎 Контролни лист за дотације

🗎 Контролна листа за вршење инспекцијске контроле за кориснике дотација у спорту

Scroll to Top