📂 ДОКУМЕНТАЦИЈА

📂 Буџетска инспекција

📂 Грађански водич кроз буџет Града Пожаревца

Контакт

Руководилац одељења: Ивана Лазић

Телефон: 012/539-631

A) ОДСЕК ЗА БУЏЕТ

Шеф Одсека: Сања С. Марјановић

Телефон: 012/539-714

Б) ОДСЕК ЗА ТРЕЗОР

Шеф одсека: Весна Игњатовић

Телефон: 012/539-710

В) ОДСЕК ЗА РАЧУНОВОДСТВО 

Марица Илић                                           

Телефон: 012/539-721

Г) ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКУ ОПЕРАТИВУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Шеф одсека: Виолета Стојановић

Телефон: 012/539-709

Координатор: Мирјана Добросављевић

Телефон: 012/539-713

Д) ОДСЕК ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА, ФОНДОВА, ТРАНСФЕРА И КОНТРОЛЕ ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Шеф одсека: Јасмина Миленковић

Телефон: 012/539-695

Ђ) ОДСЕК ЗА КОНТРОЛУ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ

Шеф Одсека: Александра Ђорђевић

Телефон: 012 / 539-700

Scroll to Top